Vidtagna åtgärder med anledning av coronaviruset

Bostadshyresgäst

På Newsec följer vi restriktioner och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Vi ber dig som hyresgäst att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer och avvakta med din serviceanmälan om den inte är av akut karaktär.

Är din serviceanmälan akut (t.ex. en vattenläcka) ska du självklart rapportera denna. Vänligen informera oss om eventuell smittorisk så att vi kan vidta lämpliga åtgärder.

Newsec följer noggrant utvecklingen och kommer löpande att uppdatera vilka åtgärder som kan komma att påverka dig som hyresgäst. I dagsläget är inte vår verksamhet påverkad men om den skulle bli det ber vi om din förståelse då vi kommer att agera för din och våra medarbetare säkerhet.

Har ni ett problem i er fastighet eller lokal?

Här gör du din serviceanmälan