Newsec Property Outlook

Vår 2023

Tomorrow Never Dies

Vår 2023

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook har Newsec analyserat uttalanden om den nordiska och baltiska fastighetsmarknaden som har uppstått sedan det makroekonomiska läget förändrades. Newsec har sedan utvärderat om dessa uttalanden är sanna eller falska.

I rapporten ger Newsec råd om hur man ska hantera den nya miljön, vad man ska se upp för och vad framtiden bär med sig.

Huvudsakliga insikter

  •  Uttalande 1 & 2: "Buy low, sell high" & "cash is king": Marknadsmiljön har förändrats och cash är återigen kung, vilket gynnar kapitalstarka aktörer. Institutioner har ökat sin aktivitet på marknaden och denna investerartyp är generellt överrepresenterad i nedgångar i cykeln, vilket kunde noteras under finanskrisen men också de sista månaderna av 2022. Högt skuldsatta aktörer går istället över till säljsidan och förväntas vara nettosäljare i år. Samtidigt är investerare avvaktande och försöker fånga en fallande kniv. Dessa investerare riskerar att fastna i "vänta och se" fällan och missa möjligheter under året.
  • Uttalande 3: "non-nordic investors to save the day": Icke-nordiska investerare har sedan finanskrisen stått för en ganska liten andel av den totala transaktionsvolymen. Andelen motsvarar andelen internordiska investerare. Andelen icke-nordiska investerare har inte heller ökat under det senaste decenniet och deras aktivitet på marknaden kan till viss del ses som försumbar. Andelen av transaktionsvolymen som denna investerartyp står för har också sett skarpare fall i nedgångar (finanskrisen & covid 19-pandemin) än inter-nordiska investerare.
  • Uttalande 4: "The residential asset class has become unattractive": Trots att segmentet har noterat en del turbulens det senaste året, både med förändrade makroekonomiska faktorer och ogynnsam reglering, finns de underliggande drivkrafterna till varför segmentet var attraktivt från början fortfarande där. Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Norden från en befolkning som växer snabbare än resten av Europa. Det råder också för närvarande en brist på bostäder och det årliga byggnadsbehovet i vissa nordiska huvudstäder är bland de största i Europa. På grund av nedgången är det troligt att felprisade möjligheter kommer att noteras i segmentet under de kommande åren.
  • Uttalande 5: "Public properties with short leases also carry low risk": Newsec har undersökt förlängningsbenägenheten hos offentliga hyresgäster. Undersökningen visar att förlängningsbenägenheten för en offentlig hyresgäst är mycket högre en t.ex. en kontorshyresgäst.

Newsec Property Outlook är en kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar fastighetsmarknaden i norra Europa. Newsec ger sedan 2001 ut rapporten två gånger om året och den har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje halvår en översikt av Newsecs uppfattning om makroekonomiska tendenser och fastighetsbranschens utveckling.

Kontaktperson

Tidigare utgåvor

Höst 2022

Newsec Property Outlook

I den senaste upplagan av Newsec Property Outlook har Newsec analyserat ESG trender på...
Vår 2022

Newsec Property Outlook

I den senaste upplagan av Newsec Property Outlook har Newsec analyserat trender på den fysiska...
Höst 2021

Newsec Property Outlook

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook har Newsec analyserat trender på...
Vår 2021

Newsec Property Outlook

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook har Newsec identifierat ett antal...