Newsec Property Outlook

Vår 2022

The Wolf of Mall Street

Vår 2022

I den senaste upplagan av Newsec Property Outlook har Newsec analyserat trender på den fysiska handelsmarknaden i Norden och Baltikum. I rapporten har Newsec identifierat ett antal trender på handelsmarknaden som inte lyfts fram tidigare. 

Newsecs slutsats är att den fysiska handelsmarknaden i Norden och Baltikum blomstrar. En ansenlig del av detaljhandeln går bättre än någonsin och det inkluderar inte bara externa handelsområden och livsmedelsbutiker, utan även köpcentrum.

Viktiga Insikter

  • Detaljhandeln går just nu mycket bra. Alla former av köpcentrum, både regionala och lokala, presterar bra och i många fall bättre än någonsin. Under 2021 ökade omsättningen jämfört med 2019 för både "upplevelsebaserade" köpcentrum och "närcentrum.” Det är i princip bara stadsgallerior som fortsätter att redovisa omsättningssiffror som är betydligt lägre än 2019.
  • Antalet besökare på huvudgatorna i de nordiska länderna minskade i genomsnitt med 29 % år 2021, medan det europeiska genomsnittet uppgick till närmare 40 % och enskilda länder som Nederländerna minskade med så mycket som 55 %.
  • Anmärkningsvärt nog har nästan alla former av butikshyresgäster i köpcentrum sett en omsättningsökning år 2021 jämfört med 2019, där endast böcker och annan handel fortsätter att minska. Även omsättningen för kläder & skor har ökat i butikerna under 2021. 
  • Återförsäljare börjar reflektera mer över vilka upplevelser och samhällsservice de kan ge för att förbättra detaljhandelsupplevelsen, men mer kan fortfarande göras.  
  • Sambandet mellan ESG och butiksyta blir allt viktigare – och fysiska handlare kan dra nytta av det på många sätt.

Newsec Property Outlook är en kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar fastighetsmarknaden i norra Europa. Newsec ger sedan 2001 ut rapporten två gånger om året och den har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje halvår en översikt av Newsecs uppfattning om makroekonomiska tendenser och fastighetsbranschens utveckling.

Kontaktperson

Tidigare utgåvor

Höst 2021

Newsec Property Outlook

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook har Newsec analyserat trender på...
Vår 2021

Newsec Property Outlook

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook har Newsec identifierat ett antal...
Höst 2020

Newsec Property Outlook

I den här utgåvan av Newsec Property Outlook undersöker Newsec hur spridningen av covid-19...
Vår 2020

Newsec Property Outlook

I denna utgåva av Newsec Property Outlook använder vi vår betydande expertis och erfarenhet av...