Newsec Property Outlook

Vår 2021

Vår 2021

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook har Newsec identifierat ett antal nyckelinsikter om den svenska och nordiska kontorsmarknaden. Newsec kan konstatera att trender inom flexibilitet och effektivitet, hållbarhet samt geografiskt läge kommer att prägla marknaden framåt.

Nyckelinsikter 

  • Newsec förväntar sig att den genomsnittliga arbetaren kommer att arbeta från kontoret 3-4 dagar i veckan efter pandemin och kontoret måste bli effektivare, modernare, flexiblare och ha mer mötesutrymme
  • Kontorsvolymen var fortsatt stark under 2020 och segmentet stod för 25% av den totala transaktionsvolymen i Norden och Baltikum
  • En trend som har förstärkts ytterligare genom covid-19 är positiv nettomigration till regionala städer över hela Norden. Newsec kan dra slutsatsen att kontorsutvecklare har byggt mycket mindre i större och regionala städer än huvudstäderna, även per capita, vilket innebär att det finns en betydande tillväxtpotential för kontorsmarknaden i dessa områden
  • 90 procent av kommande kontorsprojekt i huvudstäder kommer att ha internationella miljöcertifieringar, medan endast 70 procent kommer att ha dessa i regionala städer. BREEAM är mest populärt i huvudstäder, 64 procent, medan hälsocertifieringen WELL, 4 procent, har stark potential att växa

Tidigare rapporter

Vår 2020

Newsec Property Outlook

I denna utgåva av Newsec Property Outlook använder vi vår betydande expertis och erfarenhet av...
Höst 2019

Newsec Property Outlook

I denna utgåva av Newsec Property Outlook tar Newsec temperaturen på handelsfastigheter och...
Höst 2019

Newsec Property Outlook

I denna utgåva av Newsec Property Outlook tar Newsec temperaturen på handelsfastigheter och...