Newsec Property Outlook

Höst 2021

Storage is the new black

Höst 2021

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook har Newsec analyserat trender på industrimarknaden i Norden och Baltikum, med ett särskilt fokus på logistik. I rapporten identifierar Newsec ett antal trender som inte har belysts tidigare.

Newsec kan konstatera att det råder brist på moderna logistikytor i Norden och Baltikum, att morgondagens marknad kommer drivas av digitalisering, ESG och ny teknik, samt att starkt utländskt intresse kommer fortsätta att pressa ner direktavkastningskraven.

Nyckelinsikter 

  • Utländska investerare står för över 50% av transaktionsvolymen inom industrisegmentet i Norden och Baltikum – det enda segmentet som intresserar utländska investerare så pass mycket
  • Logistik är det snabbast växande delsegmentet, men lätt industri och lager har också gynnats av tillväxten inom segmentet
  • Det råder brist på moderna logistikytor i Norden och Baltikum, som halkat efter vissa mindre europeiska logistikmarknader, även per capita
  • Skillnaden i direktavkastningskrav mellan kontor och logistik har krympt från 200 punkter för fem år sedan till under 100 punkter idag – och kommer fortsätta krympa
  • 2021 blir det starkaste året någonsin på transaktionsmarknaden i Norden och Baltikum – delvis drivet av ökande investeringar inom logistiksegmentet
  • Industrisegmentet imorgon kommer se mycket annorlunda ut från industrisegmentet idag – digitalisering, ESG och ny teknik kommer att driva marknaden

Newsec Property Outlook är en kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar fastighetsmarknaden i norra Europa. Newsec ger sedan 2001 ut rapporten två gånger om året och den har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje halvår en översikt av Newsecs uppfattning om makroekonomiska tendenser och fastighetsbranschens utveckling.

Kontaktperson

Tidigare utgåvor

Vår 2021

Newsec Property Outlook

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook har Newsec identifierat ett antal...
Höst 2020

Newsec Property Outlook

I den här utgåvan av Newsec Property Outlook undersöker Newsec hur spridningen av covid-19...
Vår 2020

Newsec Property Outlook

I denna utgåva av Newsec Property Outlook använder vi vår betydande expertis och erfarenhet av...