Bostäder

Vårt mål är att skapa trygga och trivsamma bostadsområden där du ska känna dig som hemma

Mina sidor 

Mina sidor är portalen för dig som hyresgäst där du hittar viktig information kring ditt boende. Du får översikt över dina avtal och avier.

 

Hyresinbetalningar

Enligt ert hyresavtal ska hyran betalas i förskott och vara Newsec tillhanda senast den sista vardagen i föregående månad. Om hyran inte är oss tillhanda i tid skickas ärendet vidare för påminnelse/inkasso. Om ni saknar er hyresavi, kontakta genast förvaltningen. Det är viktigt att ni alltid betalar hyran i tid, annars riskerar ni att mista ert kontrakt. Sena hyresinbetalningar kan även påverka era möjligheter att söka ny bostad i framtiden. 

Hyra i andra hand

I vissa speciella fall har ni rätt att hyra ut er lägenhet i andra hand. Det kan vara att ni ska arbeta eller studera på annan ort eller om ni vill pröva att sammanbo med någon. För att få hyra ut er lägenhet i andrahand behöver ni förvaltningens tillstånd. Att hyra ut sin lägenhet utan godkännande bryter mot hyreslagen. Andrahandsuthyrningen är tidsbegränsad och Ni är fortfarande ansvarig för lägenheten, eventuella störningar samt hyresbetalningen. Personen som hyr i andra hand har inte rätt att överta hyreskontraktet.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning hittar ni här.

Ansökan om andrahandsuthyrning

Viktig information att tänka på vid andrahandsuthyrning hittar ni här.

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Exempel på hyresavtal vid andrahandsuthyrning hittar ni här. 

Hyresavtal andrahandsuthyrning

Lägenhetsbyte 

Om ni önskar byta lägenhet måste både Newsec och er bytesparts hyresvärd godkänna bytet. Förvaltningen har rätt att avslå ett byte om den nya hyresgästen bedöms som olämplig av något skäl. Vi godkänner inga byten med inflyttning 1 augusti samt 1 januari.

Blankett för ansökan om lägenhetsbyte hittar ni här. 

Ansökan om lägenhetsbyte

Ansökan om flerpartsbyte

Överlåtelse av kontrakt

Hyresrätten till en bostadslägenhet får inte överlåtas till annan utan hyresvärdens tillstånd. Enligt regler i hyreslagens 34 § kan man dock som hyresgäst i vissa fall överlåta hyresrätten till annan person om det är så att man själv inte längre ska använda lägenheten.

Se mer information i ansökan om överlåtelse:

Information och ansökan om överlåtelse

Uppsägning

Uppsägningstiden är tre (3) hela kalendermånader och börjar vid månadsskiftet efter det att vi mottagit uppsägningen. Uppsägning av hyreskontrakt måste alltid ske skriftligt, i originalversion. Telefonnummer lämnas tillsammans med uppsägningen så att vi kan kontakta er för visning och besiktning av lägenheten. Ni får en skriftlig bekräftelse på att vi mottagit er uppsägning. 

Blankett för uppsägning finner ni här. 

Uppsägning av hyreskontrakt

Uppsägning del av hyreskontrakt

Uppsägning av parkerting, garage, förråd och cykel

Uppsägning dödsbo

 

Skicka uppsägningen till respektive kontor, se adresser nedan:

 

Stockholm Humlegårdsgatan 14 Box 5365 114 46 Stockholm +46 (0) 10 129 59 71
Malmö Davidshallsgatan 16 211 45 Malmö +46 (0) 10 129 59 71
Helsingborg Rönnowsgatan 10 252 25 Helsingborg +46 (0) 10 129 59 71
Göteborg Sankt Eriksgatan 5 Box 11405 404 29 Göteborg +46 (0) 10 129 59 71

Ytterligare information inför flytt

Bra att veta för dig som hyr bostad

Har ni ett problem i er fastighet eller lokal?

Här gör du din serviceanmälan