Vidtagna åtgärder med anledning till Coronaviruset

Lokalhyresgäst

Folkhälsomyndigheten har infört lokala restriktioner i delar av Sverige. På vissa orter innebär det att man ska minimera sina kontakter endast till de som bor i det egna hushållet. Vi ber dig som hyresgäst att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer och avvakta med din serviceanmälan om den inte är av akut karaktär.

Med anledning av utbredningen av Coronaviruset har vi på Newsec vidtagit extra försiktighetsåtgärder för dig som hyresgäst och våra medarbetares säkerhet:

  • Medarbetare hos Newsec som har något av ovannämnda symptom eller har varit på resa utomlands ombeds att stanna hemma under 14 dagar för att förhindra eventuell smittspridning.
  • Våra samarbetspartners har uppmanats att följa samma riktlinjer.
  • Vi har anpassat städningen i olika grad beroende på fastighet. Extra stort fokus på rengöring av ytor som exempelvis dörrhandtag har införts.
  • Vi är mer restriktiva med personliga möten och håller i största möjliga mån våra möten via telefon eller som videomöten.

Vi har sett över organisationen kring fastighetsdriften för att säkerställa att serviceanmälan och vitala funktioner i fastigheten kan upprätthållas.

Newsec följer noggrant utvecklingen och kommer löpande att uppdatera vilka åtgärder som kan komma att påverka dig som hyresgäst. I dagsläget är inte vår verksamhet påverkad men om den skulle bli det ber vi om din förståelse då vi kommer att agera för din och våra medarbetare säkerhet.

Har ni ett problem i er fastighet eller lokal?

Här gör du din serviceanmälan