Newsec Property Outlook

Vår 2020

Tillbaka till framtiden: vad väntar fastighetsbranschen?

Vår 2020

Fastigheter i Norden och Baltikum har blomstrat, med rekordvolymer som uppnåtts i Sverige såväl som i Norden som helhet. Under de senaste fem åren har transaktionsvolymer på över 40 miljarder euro uppnåtts varje år i Norden, och den genomsnittliga totalavkastningen för fastigheter i regionerna har varit över 10 procent under var och ett av dessa år. Samtidigt får vi indikationer om ett försvagat makroekonomiskt läge som tyder på att saker och ting kommer att blir värre innan de blir bättre. Bör vi vara oroliga för framtiden för fastigheter?

I denna utgåva av Newsec Property Outlook använder vi vår betydande expertis och erfarenhet av fastighetsbranschen för att kartlägga framtiden för de nordiska och baltiska fastighetsmarknaderna.

Nyckelinsikter

  • År 2021 räknar Newsec med en ny rekordvolym om 50 miljarder euro i Norden - som kommer att vara den starkaste volymen under nästa femårsperiod
  • Investeringstilldelningen till fastigheter bland pensionsfonder har ökat med nästan 100 procent under de senaste 15 åren, med en ökning från i genomsnitt 5,8 procent 2005 till 10,9 procent 2019

 

 

 

Kontaktperson

Tidigare utgåvor av Newsec Property Outlook

  • Newsec Property Outlook höst 2015 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2015 Läs mer
  • Newsec Property Outlook höst 2014 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2014 Läs mer
  • Newsec Property Outlook höst 2013 Läs mer
  • Newsec Property Outlook vår 2013 Läs mer