Newsec Property Outlook

Höst 2020

Fast forward

Höst 2020

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook kartlägger Newsec hur spridningen av covid-19 påverkar fastighetsbranschen. Genom att granska olika aktuella trender kan Newsec konstatera att de har förstärkts och snabbats på av coronapandemin.

Rapporten fokuserar på fem nyckeltrender som har intensifierats: samhällsfastigheter blir ett topp tre segment över hela Norden, ökad flexibilitet, regionstädernas vitalisering, samgåendet mellan logistik och externhandelsområden samt bristen på alternativ till fastighetsinvesteringar.

Nyckelinsikter

  • Transaktionsvolymen under de första sex månaderna 2020 i Norden och Baltikum uppgick till 15,9 miljarder euro, vilket är 10 procent svagare än det historiska genomsnittet
  • Volymen har huvudsakligen drivits av den svenska marknaden, som svarade för närmre 50 procent av den nordiska transaktionsvolymen under första halvåret och 60 procent under andra kvartalet, med volymer i linje med det svenska historiska genomsnittet

Kontaktperson

Tidigare rapporter

Vår 2020

Newsec Property Outlook

I denna utgåva av Newsec Property Outlook använder vi vår betydande expertis och erfarenhet av...
Höst 2019

Newsec Property Outlook

I denna utgåva av Newsec Property Outlook tar Newsec temperaturen på handelsfastigheter och...
Höst 2019

Newsec Property Outlook

I denna utgåva av Newsec Property Outlook tar Newsec temperaturen på handelsfastigheter och...